Referenties

Joke heeft passie voor het vak

Van Karin Stadhouders, voormalig Statengriffier Provincie Flevoland

Joke Dijkstra heeft van mei 2010 tot mei 2011 de communicatiefunctie bij de griffie van de provincie Flevoland ingevuld. In die periode heeft zij de campagne opkomstbevordering voor de statenverkiezingen ontwikkeld en uitgevoerd. Ook heet zij de woordvoering tijdens de verkiezingen en de hertelling verzorgd. Ik kijk terug op een plezierige samenwerking, Joke levert kwaliteit, is een echte senior, organisatiesensitief en heeft een onconventionele kijk op zaken. Zij maakt zich snel cultuur eigen (Provincie Flevoland is een complexe organisatie!), is niet bang om dingen te zeggen, levert denkkracht, weet goed de juiste info uit haar omgeving te halen, is sterk in communicatiemanagement (totaaloverzicht, helikopterview) en blijft rustig ook in stresssituaties.

Joke heeft passie voor het vak, ze is iemand die ontwikkelingen in het vak volgt en graag nieuwe dingen uitprobeert. Ze denkt na over de rol van communicatie in veranderende maatschappij en kijkt naar wat de doelgroep vraagt. Wel heeft ze ruimte nodig om haar rol goed te vervullen en initiatieven te ontplooien (je moet haar niet teveel opleggen).

Joke snapt hoe communicatie werkt, ze kan goed verbanden leggen, durft nieuwe wegen te bewandelen en ze kijkt niet alleen hoe de methodieken werken, maar kijkt vooral naar het effect ervan op mensen. Daarnaast weet Joke wat de klant wil; ze is sensitief, kan goed met feedback omgaan, komt snel tot de kern van dingen. Ze levert goede interactie, ontwikkelt snel eigen opvattingen, zonder star te zijn in eigen denken. Ze is initiatiefrijk, maar weet ook wanneer afstemming nodig is.

Als laatste brengt Joke plezier en dynamiek met zich mee, zit vol verhalen, is straight/direct (moet je mee om kunnen gaan), is to-the-point en een prettige collega.

Joke heeft aan een paar woorden genoeg

Van Pauline Lodewegens, senior communicatieadviseur/ woordvoerder van het college, gemeente Noordoostpolder

Ja, dat is samenwerken met Joke. Zij heeft aan een paar woorden genoeg om te kunnen analyseren wat het probleem is. Daarnaast kan zij haarfijn aangeven of zij een bijdrage kan leveren bij het bieden van een oplossing. Al zes jaar werk ik met Joke samen. Wij hebben samen opgetrokken bij de gemeente Zwolle en bij de gemeente Noordoostpolder. Joke is altijd bereikbaar zowel via de telefoon als via de mail, ook na kantoortijden. Zij heeft verstand van overheidscommunicatie en van overheidsmarketing. Schakelen tussen uitvoering, strategie en bestuurlijke belangen is voor haar niet vreemd. Ook is zij aanwezig bij bewonersavonden of bij commissievergaderingen mocht dit nodig zijn. Daarnaast is Joke gewoonweg een prettige collega, ook al is zij zelfstandig ondernemer.

Joke staat er

Van Jaap van der Est, wethouder van de gemeente Noordoostpolder

Als je met Joke werkt, zul je merken dat ze een uitgesproken mening heeft en die op een charmante manier verkoopt. Die mening is altijd onderbouwd en is niet willekeurig tot stand gekomen. Er is een reden voor juist die individuele mening van Joke. Ze is creatief, alert en weet honderd en één oplossingen te bedenken voor een probleem. Ze is goed gehumeurd en heeft humor. Met Joke kun je dus (ook) lachen.  Daarnaast is ze zeer serieus in haar taakopvatting.

Een minpuntje is dat ze soms te lief is. De dingen gaan niet altijd zoals zij wil en dan duurt het even voordat ze dat kenbaar maakt. Als je haar een groep, een zaal vol jeugd, professionals of inwoners laat  toe spreken dan staat ze er. Vol enthousiasme en overredingskracht. Kortom met Joke in je team haal je veel punten.