Meer kiezers voor Flevoland

Van alle provincies in Nederland had Flevoland traditioneel het laagste opkomstpercentage bij de statenverkiezingen. Met als triest dieptepunt 43,9% in 2007. Een forse consistente campagne moest de dalende tendens definitief keren. De griffie van de provincie vroeg mij in 2010 om een campagne te ontwikkelen waarmee we de gemiddelde kiezer van Flevoland konden bereiken.

We brachten de boodschap bij de kiezer en niet andersom, we brachten de gemiddelde kiesgerechtigde (!) inwoner van Flevoland in beeld en we kozen voor de combinatie van nieuwe en traditionele media. Hoe logisch dat allemaal ook klinkt, zo logisch is dat niet altijd. De vraag bijvoorbeeld welke doelgroep prominent was, heeft lang gesluimerd: je richten op jongeren, ouderen of allochtonen klinkt wel goed, maar heeft weinig effect op het opkomstpercentage. Jongeren trekken massaal de provincie uit om te gaan studeren (8% van het totale aantal potentiële kiezers is tussen de 18 en 24 jaar), allochtonen zijn er wel, maar hebben lang niet altijd de nederlandse nationaliteit (en zijn dus niet kiesgerechtigd) en ook de groep ouderen is in deze jonge provincie gering. Conclusie: we gaan voor de gezinnen, de leeftijd van 25 tot 55 jaar en we kiezen voor onderwerpen die deze mensen in de directe woonomgeving tegenkomen.

De campagne bestond vervolgens uit een serie debatten: een in elke gemeente. In een provincie met slecht zes gemeentes kan dat. De debatten handelden over stellingen die lokaal speelden en provinciaal in de besluitvorming een rol spelen. Daarvoor filmden we in de winkelcentra om de mening van de burger te peilen. De debatten zonden we live uit via internet met daaraan de mogelijkheid om direct een vraag in te brengen. Voor twitter was de hashtag #flstemt afgesproken, zo konden mensen ook live vragen stellen.

De website las de #flstemt tweets op de homepage in waardoor ook de politieke boodschap geïntegreerd werd in de overheidswebsite. Aan de site was een zeer uitgebreide adwordscampagne gekoppeld die elke zoeker naar politieke informatie rond Flevoland en rond verkiezingen naar de juiste pagina in onze site leidde.  Meer dan 2.000.000 keer werd de advertentie getoond, dat leverde bijna 6.000 kliks op. Natuurlijk is de url regelmatig getweet en ook dat leverde bezoekers op. Google maps was geïntegreerd om mensen te  laten zien waar de debatten, de films op straat en de stembureaus zich bevonden.

PS-produkties uit Leeuwarden tekenden voor de uitvoering van de campagne: zij organiseerden de debattencaroussel, ontwikkelden de printcampagne, stonden voor de films van burgers en van politici en werkten meer dan plezierig samen met de griffie op de inhoud van de campagne.

Einduitslag: alles binnen afgesproken budget, en de opkomst steeg met bijna 10% naar 53,6%. Natuurlijk is daar ook een landelijk effect te zien, maar ik ben ervan overtuigd dat de consistentie van de campagne, de inhoud die ruime media-aandacht genereerde en de uitgebreide aanwezigheid in de steden en dorpen absoluut voor enkele procenten heeft bijgedragen aan dit resultaat!