Diezerpoort ben ik

De gemeente Zwolle heeft geen Vogelaarwijken, iets om trots op te zijn! Wel is er een wijk die waar ingrijpen nodig is om het niveau op peil te houden: Diezerpoort. Deze wijk bestaat uit een grote diversiteit aan woningen, koop en huur, duur en goedkoop. In de loop der jaren, met name na WOII, is Diezerpoort zo gegroeid dat samenhang is verloren en mensen zich terugtrekken in eigen buurtjes. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid. Zwolle besloot een visie te ontwikkelen op de herstructurering van Diezerpoort.

Eind 2008 nam ik de communicatie van dit project over. De visie benadrukt het belang van sociale samenhang en de voortgang daarin maken we zichtbaar door een nieuw ontwikkelde website die het karakter van een social community heeft. Bewoners zijn eigenaar van de site en plaatsen daar hun eigen informatie in tekst en beeld. Gemeente en corporaties beheren de site en zetten deze in om initiatieven te toetsen onder de bewoners. Reageren is op alle niveaus mogelijk, de website heeft een maximale openheid en transparantie.

Communicatie heeft hier een belangrijke taak bij de organisatie van diverse evenementen, en ook daar vervult de website een grote rol. De overige communicatiemiddelen verwijzen door naar de site en borduren erop voort. In het oog springend is de aanwezigheid in de openbare ruimte: reverse graffity brengt de url letterlijk op straat onder de aandacht.Creëren en behouden van betrokkenheid bij partners, collega’s en bewoners blijkt een succesfactor in dit soort projecten. Sociale samenhang begint in de eigen organisatie. Dat is één van de aspecten die van Diezerpoort een bijzonder project maakt.